Personal Muppet

Ik kijk…. Vooral als ik met mensen praat, kijk ik naar ze. Ik analyseer hoe ze praten, hoe ze staan en hoe ze bewegen. Hoe meer ik naar mensen kijk, hoe meer ik zie dat mensen eigenlijk heel goed in te delen zijn in groepen met gelijkende trekjes. Soms zeg ik ineens tegen iemand: “hee, zij lijkt wel erg op die-en-die”. Dat komt dan vooral omdat ik zie dat ze bepaalde trekjes heeft die die ander ook heeft en niet omdat hun foto’s op elkaar zouden lijken.
Een aantal jaar geleden drong het tot mij door dat je je analyse verder kunt doortrekken en dat er voor iedereen eigenlijk wel een pop uit de Fabeltjeskrant of een ander kinderprogramma is. Kennelijk kijken de poppenmakers op een soortgelijke manier naar de mensen om hen heen.
Toen ik deze week met een collega sprak over een andere collega, zei ik: “hij lijkt echt precies op die groene grobbebol”.

Dat was natuurlijk even lachen en we hadden het al snel over het bovenstaande. Ik zei ook: “er is echt voor iedereen een Muppet”, maar ik vroeg mij meteen af wie mijn Muppet zou zijn. Het antwoord liet niet lang op zich wachten. Dus…….

Hier is mijn Personal Muppet !!!

Ik ben Fozzie (zegt mijn collega)
De Muppets website zegt over Fozzie:

Fozzie Bear is the world’s greatest stand-up comic bear. He’s also the world’s ONLY stand-up comic bear. Fozzie’s act isn’t great. In fact, it’s filled with every old gag in the joke book. His puns are pun-ishing!

Regardless of who he shares the stage with, Fozzie will try anything to tickle the audience’s funny bones: gags, novelties, whoopee cushions, banana peels, custard pies and recycled jokes that earn more winces than laughs. And he punctuates each punchline with a “Wocka! Wocka!” – just to alert the audience it’s time to laugh.

What Fozzie lacks in good material, he makes up for in perseverance and heart. This bear believes he can be a great comic, and you can’t help but love him for trying.

Ik weet niet of ik heel blij ben met deze kwalifikatie, maar met mijn “likeability” zit het in ieder geval goed :^)

Leave a Reply